1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych przy korzystaniu z formularza kontaktowego na stronie oraz strony jest Andrzejem Fiks prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Amico Andrzej Fiks, NIP 728 174 76 67  z siedzibą ul. Brzezińska 84, 95- 020 Bedoń Wieś, dalej AMICO Andrzej Fiks
 2. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w tym w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
 3. Dane przetwarzane będą w celu:
  – podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, a w przypadku jej zawarcia – w celu prawidłowego wykonania tej umowy przez okres 5 lat, chyba że z przepisów prawa będzie wynikał dłuższy okres lub została zgłoszona reklamacja lub roszczenie;
  – podjęcia kontaktu z Panią/Panem przez okres 3 miesięcy od wysłania zapytania
  – statystycznych i analiz wewnętrznych, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych w okresie 3 lat- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie Andrzejem Fiks prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Amico Andrzej Fiks, NIP 728 174 76 67 z siedzibą ul. Brzezińska 84, 95- 020 Bedoń Wieś
  – rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes AMICO Andrzej Fiks, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniem przez lat 5 lub do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu
  – marketingu bezpośredniego związanego z działalnością AMICO Andrzej Fiks oraz badania Pani/Pana satysfakcji, w tym przesyłania do Pani/Pana informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody; którego podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes AMICO Andrzej Fiks do czasu wycofania udzielonej zgody albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które AMICO Andrzej Fiks realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – można tego dokonać elektronicznie (mailowo), telefonicznie lub papierowo.
 5. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Pani/Pana oraz innych osób, których dane zgłosił Pani/Pana, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 7. Podczas korzystania przez Panią/Pana ze stron internetowych w domenie marmurowydom.pl, zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) dane informatyczne (pliki cookies), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapamiętywania danych i zapisywania preferencji przeglądania. Celem cookies jest ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików Cookiem
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.